Przejdź do treści

Specjalista ds. kursów i szkoleń

O Firmie

W 2017 roku powstało Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne, które tworzą głównie placówki oświatowe, fundacje, stowarzyszenia, spółki, które działają w obszarze nauki, kultury, sportu i zdrowia. Jest to pionierskie przedsięwzięcie w skali Polski. Pokazuje efektywną drogę konsolidacji niepublicznego szkolnictwa. Zasadniczym celem Konsorcjum jest wspólna praca nad jakością procesu kształcenia oraz prowadzenie wspólnych badań na rzecz nauki i na rzecz środowiska gospodarczego. Wymiernym efektem powyższego jest bogata i dostosowana do wymogów rynku oferta dydaktyczna obejmująca ponad 100 kierunków studiów podyplomowych oraz ponad 1000 kierunków kursów i szkoleń.

Zakres obowiązków:

 • obsługa klientów indywidualnych w siedzibie firmy,

 • obsługa telefoniczna klientów,

 • obsługa maila służbowego: przyjmowanie zgłoszeń przesłanych za pomocą ankiet,

formularzy zgłoszeniowych lub wiadomości, odpowiadanie na zapytania dotyczące kursów i szkoleń,

 • przygotowywanie ofert szkoleniowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy,

 • przygotowywanie ofert szkoleniowych dla klientów, firm, urzędów pracy,

 • przygotowywanie umów szkoleniowych dla klientów indywidualnych oraz firm,

 • prowadzenie dokumentacji szkoleniowej (harmonogramy, dzienniki, protokoły, listy obecności, ankiety, certyfikaty, testy i inne,

 • wystawianie dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia: zaświadczenia MEN, legitymacje instruktorskie i inne,

 • prowadzenie obsługi kasowej firmy, w tym: obsługa programu Enova tj. wystawianie KP, KW, faktur,

 • przedkładanie pism oraz korespondencji do aprobaty dyrekcji,

 • organizowanie przepływu informacji między dyrekcją firmy a instytucją lub osobą prywatną (klientem),

 • wyjazdy służbowe: spotkania dotyczące realizacji szkoleń, wyjazdy w celu dostarczenia dokumentacji do firm, urzędów i innych podmiotów.

Wymagania:

 • mile widziane doświadczenie w obsłudze klienta,

 • dobra znajomość MS Office,

 • dobrze rozwinięte umiejętności organizacyjne,

 • dokładność i dbałość o szczegóły,

 • samodzielność i umiejętność wyznaczania priorytetów,

 • odpowiedzialność za jakość wykonanych działań,

 • mile widziana umiejętność obsługi platform i narzędzi szkoleniowych,

 • prawo jazdy kat. B (warunek konieczny).

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Stabilność zatrudnienia,
 • Stałą możliwość podnoszenia kwalifikacji i umiejętności,
 • Ciekawą pracę w stale rozwijającej się firmie.
 •  

Aplikuj:

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie CV na adres kadry@konsorcjum.edu.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy