Przejdź do treści

Różne stanowiska

Firma Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne poszukuje do pracy osób poniżej 29 roku.

O Firmie

W 2017 roku powstało Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne, które tworzą głównie placówki oświatowe, fundacje, stowarzyszenia, spółki, które działają w obszarze nauki, kultury, sportu i zdrowia. Jest to pionierskie przedsięwzięcie w skali Polski. Pokazuje efektywną drogę konsolidacji niepublicznego szkolnictwa. Zasadniczym celem Konsorcjum jest wspólna praca nad jakością procesu kształcenia oraz prowadzenie wspólnych badań na rzecz nauki i na rzecz środowiska gospodarczego. Wymiernym efektem powyższego jest bogata i dostosowana do wymogów rynku oferta dydaktyczna obejmująca ponad 100 kierunków studiów podyplomowych oraz ponad 1000 kierunków kursów i szkoleń.

Wymagania;

Poszukujemy do pracy osób poniżej 29 roku na stanowiska;

pracownik administarcyjno biurowy,

– informatyk,

– konserwator,

– sprzątaczka,

Oferujemy;

Zatrudnienie będzie poprzedzone 80 godzinnym szkoleniem i uzyskaniem kwalifikacji zawodowych.

Za okres szkolenia będzie przysługiwało stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu za czas szkolenia.

Poszukujemy osób komunikatywnych, odpowiedzialnych, chętnych do pracy.

Aplikuj

Swoje CV wyślij na adres e-mail  kadry@konsorcjum.edu.pl lub złóż aplikację poprzez formularz